top of page

FUNDATOR  IRENEUSZ BRYZEK

 

Od 20lat pomaga bezdomnym zwierzętom. Absolwent wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie , specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej

MODERNIZUJEMY KLINIKĘ DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
NASZE GŁÓWNE CELE

Otrzymaliśmy w darowiźnie budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych w której od 2001 roku działała Klinika Weterynaryjna. Aby budynek spełniał najwyższe standardy wymaga rozbudowy i remontu.

WESPRZYJ NAS
IMG_20200626_1825248.jpg
Jeśli chcesz wesprzeć

modernizację

Kliniki dla Bezdomnych Zwierząt

 • 1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
  2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
  3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
  4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
  5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
  6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
  7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym, poprzez leczenie,umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom oraz osobom fizycznym działającym na rzecz bezdomnych i dzikich zwierząt.
  8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
  9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
  10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
  11.Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
  12.Propagowanie edukacji ekologicznej.
  13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
  14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
  15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej poprawiającej jakość leczenia, rehabilitacji.

   

bottom of page